Firma LASER TII powstała w 2006 roku. Swoją działalność  związała z firmą LOTIS TII, z którą współpracuje w zakresie produkcji i dystrybucji jej produktów na rynku polskim. Firma LOTIS TII została założona w 1992 roku przez grupę wybitnych naukowców i inżynierów z Instytutu Fizyki Białoruskiej Akademii Nauk. Celem było wykorzystanie ich osiągnięć naukowych  i bogatej wiedzy w budowie laserowych urządzeń na ciele stałym.

    Nasza działalność charakteryzuje się tym, że oprócz dostawy lasera impulsowego Nd:YAG możemy również wykonać na życzenie klienta stanowisko dla jego zastosowania. Jesteśmy bardzo elastyczni w podejściu do każdego klienta .Nasze lasery w miarę możliwości technicznych dostosowujemy do potrzeb zamawiającego.

    Lasery dostarczane przez naszą firmę pracują na polskich uczelniach i Instytutach Naukowych Polskiej Akademii Nauk. Między innymi laser przez nas dostarczony został zastosowany w LIDARZE zbudowanym przez Instytut Geofizyki PAN, pracuje i jest użytkowany na Spitcbergenie.