Lasery Przestrajalne

  LT-2211A Laser Ti:Szafir

  LS-2211A jest nowym wysokoenergetycznym laserem przestrajalnym o wąskiej linii widmowej z rodziny LOTIS TII.

  Łączy on w sobie cechy kilku konstrukcji w celu zmaksymalizowania osiągów i wszechstronności. Wysokowzmocnieniowy oscylator LS-2211A i wzmacniacz dwukanałowy wytwarzają krótkie impulsy o wysokiej energii i wąskiej linii widmowej (10ns, >120mJ, 0,1 nm dla długości fali 780 -820 nm)

  Na życzenie klienta oferujemy szeroki zakres wyposażenia opcjonalnego:

  • kontrola strojenia za pomocą komputera PC, włączając oprogramowanie
  • wbudowana wysokowydajna jednostka SH (druga harmoniczna)
  • dodatkowe moduły generatora trzeciej i czwartej harmonicznej
  • wewnętrzwnękowy etalon Fabry-Perot zawężający szerokość linii widmowej
  • integracja z laserem pompującym LOTIS Nd:YAG

  Specyfikacja

    LT-2211A
  Ośrodek aktywny Ti:Szafir (Al2O3:Ti3+)
  Zakres strojenia, nm
  dla harmonicznej podstawowej
  dla drugiej harmonicznej
  690-1000
  345-500
  Szerokość linii widmowej, nm ≤0.1
  sprawność konwersji promieniowania pompującego
  (dla maksymalnego zakresu strojenia), %
  dla harmonicznej podstawowej
  dla drugiej harmonicznej
  ≤25
  ≤7
  Czas trwania impulsu (FWHM), ns 8-25
  Polaryzacja
  dla FF
  dla SH
  liniowa pozioma
  liniowa pionowa
    Wymiary: długość x szerokość x wysokość, mm
  LT-2211A
  LT-2211A z jednostką SHG
  Jednostka kontrolna dla LT-2211A-PC
  470x260x90
  570x260x90
  256x257x111
  Rozbieżność wiązki, mrad
  kąt zawierający 86% energii
  ≤1.5

  Specyfikacja może ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia.

  LT-2211A Tunable Ti:sapphire Oscillator‑amplifier Laser System (PDF)

  LT-2211A-PC Tunable Ti:sapphire Oscillator‑amplifier Laser System (PDF)

  LT-2214, LT-2215 Optyczny oscylator parametryczny (OPO)

  Nasze BBO-OPO (optyczne oscylatory parametryczne) łączą zalety laserów na ciele stałym z szerokim zakresem strojenia, wysoką energią impulsu i wysoką sprawnością przekształcenia.

  Korzyści:

  • niezawodność i sprawność działania.
  • Jedno ustawienie zwierciadła we wnęce dla całego zakresu strojenia.
  • Instalacja i regulacja bez dodatkowych laserów celowniczych i przyrządów spektralnych.
  • Kompensacja przesunięcia wiązki podczas strojenia.
  • Podgrzewanie kryształu BBO w celu ochrony przed wilgocią.

  LT-2214, LT-2215 mogą być pompowane laserami LOTIS TII 1) lub innymi laserami o następujących parametrach:

  Długość fali, nm 355
  Energia impulsu, mJ 40-100 / do 150 2)
  Czas trwania impulsu, nsec 7-50
  Maksymalna częstość repetycji, Hz 50
  Maksymalna średnica wiązki, mm 8
  Polaryzacja pionowa 3)

  1) Lasery serii LS-213X-PM (ze zwierciadłem ochronnym, obcinającym odbicie wsteczne) mogą być dostarczone z specjalną ramą do sztywnego zamocowania lasera pompującego i OPO.

  2) opcja wysokiej energii - "HE-option" (LT-2214HE lub LT-2215HE)

  3) może być dostarczona dodatkowym elementem fazowym do obrotu polaryzacji wiązki pompującej.

  Specyfikacja

    LT-2214 LT-2215
  Zakres strojenia, nmwiązka sygnałowa (SW)
  wiązka jałowa (IW)
  410-690
  715-2300
  415-710
  710-2300
  Typowa szerokość linii spektralnej δλ, nm ≤0.5 ≤0.15
  sprawność konwersji promieniowania pompującego
  (dla maksymalnego zakresu strojenia), %
  dla harmonicznej podstawowej
  dla drugiej harmonicznej
  do 40
  do 30
  do 30
  do 20
  Rozbieżność wiązki, mrad 4-8*
  Czas trwania impulsu (FWHM), ns 1-2 ns krócej niż czas trwania impulsu pompującego**
  Częstość repetycji, Hz ≤50
  PolaryzacjaSW i IW SW i IW - liniowa pozioma SW- liniowa pozioma, IW - liniowa pionowa
  Dopasowanie fazowe Typ I Typ II
  Wymiary: długość x szerokość x wysokość, mmGłowica laserowa 380x160x80

  Specyfikacja może ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia.
  *typowo dla energii pompowania >70mJ
  **zależy od czasu trwania impulsu pompującego i generowanej długości fali λ

  LT-2214 OPO Solid State Tunable Converter (PDF)

  LT-2215 OPO Middle Band Tunable Converter (PDF)

  LT-2214-PC, LT-2215-PC Zautomatyzowane optyczne oscylatory parametryczne

  Lasery LT-2214-PC i LT-2215-PC: to wersje LT-2214 OPO i LT-2215 OPO z automatycznym sterowaniem strojenia za pomocą komputera PC.

  Sterowanie odbywa się przez złącze USB za pomocą programu na platformie Microsoft® Windows 98/Me/Windows NT®/2000/XP.

  Specyfikacja

    LT-2214-PC LT-2215-PC
  Zakres strojenia [nm], nmwiązka sygnałowa SW
  wiązka jałowa FW
  410-690
  715-2300
  415-710
  710-2300
  Typowa szerokość linii spektralnej δλ, nm ≤0.5 ≤0.15
  sprawność konwersji promieniowania pompującego
  (dla maksymalnego zakresu strojenia), %
  dla 10Hz, SW+IW
  dla 10Hz, SW
  do 40
  do 30
  do 30
  do 20
  Czas trwania impulsu (FWHM), ns 1-2 ns
  Częstość repetycji, Hz ≤50
  Polaryzacjadla SW i IW SW- liniowa pozioma, IW - liniowa pionowa SW- liniowa pozioma, IW - liniowa pionowa
  Dopasowanie fazowe Typ I Typ II

  Specyfikacja może ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia.

  LT-2214-PC Automated Tunable Converter (PDF)

  LT-2215-PC Automated Tunable Converter (PDF)

  LT-2215-PC-M Automated Tunable Converter (PDF)

  LT-2215-OPG Picosecond Tunable Optical Parametric Generator (PDF)

  LS-2145-OPO - Integrated laser system Nd: YAGlaser - tunable optical parametric oscillator

  LT-2211, LT-2212 Przestrajalne lasery na ciele stałym Ti:Szafir i Forsterytowe

  LT-2211-LT-2212 zostały skonstruowane w celu przekształcenia podstawowej i drugiej harmonicznej promieniowania laserów YAG (YLF) na szeroko przestrajalne promieniowanie zakresie widmowym ultrafioletu (UV), widzialnym i bliskiej podczerwieni (IR).

  W przeciwieństwie do większości laserów Ti:Szafir (Al2O3 :Ti3+) i Forsterytowych (Mg2SiO4:Cr4+), nasze lasery LT-22xx wymagają jedynie jednego ustawienia optycznego dla całego zakresu strojenia, dzięki czemu eliminuje się przestój podczas eksperymentu spowodowany zmianą i regulacją toru optycznego.

  Wyjątkowa konstrukcja elementu aktywnego poprawia stabilność wiązki i niezawodność pracy lasera.

  Obydwa modele posiadają wbudowane wysokowydajne generatory drugiej harmonicznej (SHG), dzięki czemu możliwa jest praca z zakresie widmowym: podczerwieni (IR), widzialnym oraz ultrafiolecie (UV).

  LT-2211 może pracować z zespołami do generowania trzeciej i czwartej harmonicznej, które zwiększają całkowity zakres strojenia lasera Ti:Szafir.

  LT-2211 może zostać wyposażony w opcjonalny wewnątrzwnękowy etalon Fabry-Perot (model LT-2211FP) pozwalający zawęzić szerokość linii spektralnej do 0.01 nm (Patrz czerwona linia na wykresie krzywej strojenia).

  Specjalny model LT-2212G posiada siatkę dyfrakcyjną ustawioną pod kątem ślizgowym (zamiast pryzmatu jak w modelu LT-2212) pozwalającą z wysoką efektywnością stukrotnie zawęzić szerokość linii spektralnej.

  Specyfikacja

    LT-2211 LT-2212 LT-2212G LT-2212G-100
  Ośrodek aktywny Ti:Szafir
  (Al2O3:Ti3+)
  Forsteryt
  (Mg2SiO4:Cr4+)
  Forsteryt
  (Mg2SiO4:Cr4+)
  Forsteryt
  (Mg2SiO4:Cr4+)
  Zakres strojenia, nm
  dla harmonicznej podstawowej
  dla drugiej harmonicznej
  dla trzeciej harmonicznej
  dla czwartej harmonicznej
  690-1000
  350-500
  235-330
  209-245
  1160-1360
  580-680
  -
  -
  1180 - 1350
  590-675
  -
  -
  1200-1280
  600-640
  -
  -
  Szerokość linii widmowej, nm =<0.1 =<0.8 =<0.01 =<0.01
  sprawność konwersji promieniowania pompującego
  (dla maksymalnego zakresu strojenia), %
  dla harmonicznej podstawowej
  dla drugiej harmonicznejdla trzeciej harmonicznejdla czwartej harmonicznej
  =>25
  5
  do 30(ETH/ESH)
  do 25(EFH/ESH)
  =>9
  2--
  =>5
  ---
  =>2
  ---
  Czas trwania impulsu (FWHM), ns 8-30*
  Częstość repetycji, Hz =<50 =<50 =<50 100
  Rozbieżność wiązki, mrad =<1.5
    Wymiary: długość x szerokość x wysokość, mm
  HG-T, HG-F Unit 152x105x55 152x105x55 - -
  Głowica laserowa 425x160x80

  Specyfikacja może ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia.
  *zależy od czasu pompowania impulsu i generowanej długości fali λ

  LT-2211 Tunable Ti:sapphire Laser (PDF)

  LT-2211N Tunable Ti:sapphire Laser (PDF)

  LT-2212 Tunable Forsterite Laser (PDF)

  LT-­-2212G Tunable Forsterite Laser (PDF)

  LS-2145-LT50 (PDF)

  LS-2145-LT150 (PDF)

   

  LT-2211A Laser Ti:Szafir

  LS-2211A jest nowym wysokoenergetycznym laserem przestrajalnym o wąskiej linii widmowej z rodziny LOTIS TII.

  Łączy on w sobie cechy kilku konstrukcji w celu zmaksymalizowania osiągów i wszechstronności. Wysokowzmocnieniowy oscylator LS-2211A i wzmacniacz dwukanałowy wytwarzają krótkie impulsy o wysokiej energii i wąskiej linii widmowej (10ns, >120mJ, 0,1 nm dla długości fali 780 -820 nm)

  Na życzenie klienta oferujemy szeroki zakres wyposażenia opcjonalnego:

  • kontrola strojenia za pomocą komputera PC, włączając oprogramowanie
  • wbudowana wysokowydajna jednostka SH (druga harmoniczna)
  • dodatkowe moduły generatora trzeciej i czwartej harmonicznej
  • wewnętrzwnękowy etalon Fabry-Perot zawężający szerokość linii widmowej
  • integracja z laserem pompującym LOTIS Nd:YAG

  Specyfikacja

    LT-2211A
  Ośrodek aktywny Ti:Szafir (Al2O3:Ti3+)
  Zakres strojenia, nm
  dla harmonicznej podstawowej
  dla drugiej harmonicznej
  690-1000
  345-500
  Szerokość linii widmowej, nm ≤0.1
  sprawność konwersji promieniowania pompującego
  (dla maksymalnego zakresu strojenia), %
  dla harmonicznej podstawowej
  dla drugiej harmonicznej
  ≤25
  ≤7
  Czas trwania impulsu (FWHM), ns 8-25
  Polaryzacja
  dla FF
  dla SH
  liniowa pozioma
  liniowa pionowa
    Wymiary: długość x szerokość x wysokość, mm
  LT-2211A
  LT-2211A z jednostką SHG
  Jednostka kontrolna dla LT-2211A-PC
  470x260x90
  570x260x90
  256x257x111
  Rozbieżność wiązki, mrad
  kąt zawierający 86% energii
  ≤1.5

  Specyfikacja może ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia.

  LT-2211A Tunable Ti:sapphire Oscillator‑amplifier Laser System (PDF)

  LT-2211A-PC Tunable Ti:sapphire Oscillator‑amplifier Laser System (PDF)

   

   

  LT-2214, LT-2215 Optyczny oscylator parametryczny (OPO)

  Nasze BBO-OPO (optyczne oscylatory parametryczne) łączą zalety laserów na ciele stałym z szerokim zakresem strojenia, wysoką energią impulsu i wysoką sprawnością przekształcenia.

  Korzyści:

  • niezawodność i sprawność działania.
  • Jedno ustawienie zwierciadła we wnęce dla całego zakresu strojenia.
  • Instalacja i regulacja bez dodatkowych laserów celowniczych i przyrządów spektralnych.
  • Kompensacja przesunięcia wiązki podczas strojenia.
  • Podgrzewanie kryształu BBO w celu ochrony przed wilgocią.

  LT-2214, LT-2215 mogą być pompowane laserami LOTIS TII 1) lub innymi laserami o następujących parametrach:

  Długość fali, nm 355
  Energia impulsu, mJ 40-100 / do 150 2)
  Czas trwania impulsu, nsec 7-50
  Maksymalna częstość repetycji, Hz 50
  Maksymalna średnica wiązki, mm 8
  Polaryzacja pionowa 3)

  1) Lasery serii LS-213X-PM (ze zwierciadłem ochronnym, obcinającym odbicie wsteczne) mogą być dostarczone z specjalną ramą do sztywnego zamocowania lasera pompującego i OPO.

  2) opcja wysokiej energii - "HE-option" (LT-2214HE lub LT-2215HE)

  3) może być dostarczona dodatkowym elementem fazowym do obrotu polaryzacji wiązki pompującej.

  Specyfikacja

    LT-2214 LT-2215
  Zakres strojenia, nmwiązka sygnałowa (SW)
  wiązka jałowa (IW)
  410-690
  715-2300
  415-710
  710-2300
  Typowa szerokość linii spektralnej δλ, nm ≤0.5 ≤0.15
  sprawność konwersji promieniowania pompującego
  (dla maksymalnego zakresu strojenia), %
  dla harmonicznej podstawowej
  dla drugiej harmonicznej
  do 40
  do 30
  do 30
  do 20
  Rozbieżność wiązki, mrad 4-8*
  Czas trwania impulsu (FWHM), ns 1-2 ns krócej niż czas trwania impulsu pompującego**
  Częstość repetycji, Hz ≤50
  PolaryzacjaSW i IW SW i IW - liniowa pozioma SW- liniowa pozioma, IW - liniowa pionowa
  Dopasowanie fazowe Typ I Typ II
  Wymiary: długość x szerokość x wysokość, mmGłowica laserowa 380x160x80

  Specyfikacja może ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia.
  *typowo dla energii pompowania >70mJ
  **zależy od czasu trwania impulsu pompującego i generowanej długości fali λ

  LT-2214 OPO Solid State Tunable Converter (PDF)

  LT-2215 OPO Middle Band Tunable Converter (PDF)

   

  LT-2214-PC, LT-2215-PC Zautomatyzowane optyczne oscylatory parametryczne

  Lasery LT-2214-PC i LT-2215-PC: to wersje LT-2214 OPO i LT-2215 OPO z automatycznym sterowaniem strojenia za pomocą komputera PC.

  Sterowanie odbywa się przez złącze USB za pomocą programu na platformie Microsoft® Windows 98/Me/Windows NT®/2000/XP.

  Specyfikacja

    LT-2214-PC LT-2215-PC
  Zakres strojenia [nm], nmwiązka sygnałowa SW
  wiązka jałowa FW
  410-690
  715-2300
  415-710
  710-2300
  Typowa szerokość linii spektralnej δλ, nm ≤0.5 ≤0.15
  sprawność konwersji promieniowania pompującego
  (dla maksymalnego zakresu strojenia), %
  dla 10Hz, SW+IW
  dla 10Hz, SW
  do 40
  do 30
  do 30
  do 20
  Czas trwania impulsu (FWHM), ns 1-2 ns
  Częstość repetycji, Hz ≤50
  Polaryzacjadla SW i IW SW- liniowa pozioma, IW - liniowa pionowa SW- liniowa pozioma, IW - liniowa pionowa
  Dopasowanie fazowe Typ I Typ II

  Specyfikacja może ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia.

  LT-2214-PC Automated Tunable Converter (PDF)

  LT-2215-PC Automated Tunable Converter (PDF)

  LT-2215-PC-M Automated Tunable Converter (PDF)

  LT-2215-OPG Picosecond Tunable Optical Parametric Generator (PDF)

   

  Zintegrowane lasery przestrajalne

  LS-2145-OPO - Integrated laser system Nd: YAGlaser - tunable optical parametric oscillator

  LS-2145-LT50 Inegrated Nd:YAG - Ti sapphire laser system (PDF)

  LS-2145-LT150 Power Nd:YAG laser with built-in Al2O3:Ti 3+ (PDF)